Aktuality

Na počátku roku 2016 byly zahájeny práce na novém vjezdu do společnosti včetně parkovacích míst pro návštěvy a zaměstnance a také přístřešku pro kola.

 

 

V měsíci srpnu bude instalován nový CNC pálicí stroj Vanad BLUESTER, který nahradí již vysloužilé plazmové stroje. Tímto krokem chce naše firma uspokojovat stále větší požadavky našich zákazníků na kvalitu řezu a rozměrovou přesnost.

Foto z dokončovacích prací při montáži stroje:

 

V úterý 30.08.2016 ve 14°° byl slavnostně proveden křest (jak jinak než pivem) a první propal na novém CNC pálicím stroji Vanad BLUESTER za účasti jak širšího vedení společnosti, zástupců dodavatele tak i zaměstnanců střediska pálení.

 

 

Dne 10.9.2016 proběhl na hřišti v Chuchelné sportovní den pořádaný společností PF plasty. Účastnili se jej zaměstnanci a rodinní příslušníci firem patřící do skupiny. Naše společnost se účastnila zápasů v nohejbalu i ve volejbalu. Zde jsou výsledky:

Volejbal:      1. místo:    LUCCO                   2. místo:    SPOJMONT                 3. místo:     PF plasty

Nohejbal:   1. místo:    LUCCO                   2. místo:     PF plasty A                   3. místo:    PF plasty B

To znamená, že putovní pohár získala naše společnost…….